Finance and psychology

Games of chance…

Uenighet om verdien av Dagsnytt atten sitt musikalske innhold i kroner og øre

Dagsnytt atten er ikke tilgjengelig i opptak på Internett fordi NRK er uenige med IFPI om bruken av repertoaret og verdien i kroner og øre. IFPI er foreningen for de internasjonale plateselskapene.

Hvorfor kan ikke bare NRK fjerne kjenningsmelodien til Dax18 og legge ut alt (podcast m.m.) som vanlig? Det burde ikke være vanskelig å gjøre Dagsnytt18 helt fri for musikk. Eller er dette et bevisst steg i NRK Radio sin digitale satsing og en fremtidig innføring av betalingstjenester på www.nrk.no?

Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints

Energi, forbrukeratferd og aktiv bruk av markedsmekanismer – tilbud og etterspørsel

Fascinerende delaktighet fra informasjonsdirektøren i viral kampanje og påfølgende debatt i sosiale medier. Den aktive bloggeren Homo Ludens reagerer på «Olje-Ola» sine uttalelser om klimagevinster og ensidig stenge de norske oljekranene samt Statoils globale mål om å minimere industriens negative innvirkning på miljøet. Twitterformatet strakk ikke til og standpunktene i #energidebatten spres i ulike kanaler.

Det er sammenheng mellom i hvilken grad bedrifter implementerer bærekraftige strategier og i hvilken grad de ser målbare fordeler av bærekraftige initiativer.

Rapportering om bærekraftig utvikling er en form for verdirapportering der en organisasjon offentlig kommuniserer sine økonomiske, miljømessige og sosiale ytelser – sammenlignbart med den årlige økonomiske rapporteringen. Disse ytelsesindikatorene eller såkalte Ecological footprints kan være et effektivt tiltak for å endre atferden i organisasjonen.

Potensielle barrierer for bærekraftige strategier:

  • Mangel på krav fra forbrukere, aksjonærer og samfunn
  • Ineffektivt adresserte regulatoriske begrensninger
  • Mangel på støtte fra toppledere og frykt for at konkurrenter kommer i forkjøpet

Statoils aksjonærer bør presse hardere på for ny teknologi som reduserer industriens negative miljømessige og sosiale ytelser. For oljesand investeringene i Canada er det allerede for sent.

Muligens vil det nye 66 800 kvm store hovedkontoret til Statoil på Fornebu i Oslo romme en mer balansert målstyring inkludert både innovative virale twitre-kampanjer, omfattende lobbyvirksomhet samt bærekraftige strategier.

Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints

Wall Street Autumn

The Global Autumn Revolution has according to AdBusters started at Wall Street. AdBusters and the demonstrators gets sympathy much because of a common sense of crisis – common to almost everyone in the US. The Occupy Wall street movement inspire and engage people – especially the children of the flower power generation I belive.

These “kids” grew up with hippie moms and dads in the 70s and have tremendous high self-esteem without necessarily a well thought plan for clarifying the strategic goal for a future collective vision. It seems like One step at a time is their tactic. Here is a an example on what have been megaphoned out at Wall Street this week (I dare you: watch the live stream).

” I just want to say that we wanna shut down Wall Street and.. like.. make a new system thats better and appreciate quality for us all, and that we also have to learn how to live with bless… and also keep protesting against consumerism!”

WTF quality?! Can you dig it? Or is this just a quasi hippie 2.0 hype – without any pervasive content and a lack of reality perception? Why not demand increased spendings on research technology and proactive, sustainable investments.

Anyway it’s nice to see that it’s possible to share wants and needs honestly in a safe manner – unlike the London riots in August. The message from Trechinsky is: DO NOT BE AN UNCONSCIOUS CONSUMER and never go full retard.

Trechinsky – Reliable Source, significant-minority viewpoints